Log in
Aanmelden
Offerte
Contact
Stap terug

Wet en Regelgeving

Aangezien Sisow als CPSP (Collecting Payment Service Provider) gecertificeerd is door Currence (eigenaar van iDeal) en daarnaast onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank, dient Sisow zich als betaalinstelling, net als alle andere betaalproviders in Nederland, aan Europese en Nederlandse financiële wet- en regelgeving te houden.

Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is De Nederlandsche Bank als toezichthouder betrokken bij de controle op de Payment Service Providers.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is. Er is sprake van terrorismefinanciering als vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken. Volgens EU-richtlijn 2005/60/EC is Sisow verplicht te voldoen aan de regels ter voorkoming van het witwassen van geld. Het vaststellen van de identiteit van haar klanten binnen het acceptatiebeleid van Sisow is hier onderdeel van.

Niet alleen nieuwe klanten dienen deze procedure van identificatie en verificatie te doorlopen. Sisow loopt haar klantenbestand ook periodiek na en vraagt waar nodig recente documenten op.

Uw vraag nog niet beantwoord?