Log in
Aanmelden
Offerte
Contact

Privacyverklaring

Privacyverklaring Sisow

Deze Privacyverklaring informeert u over het beleid dat Sisow als financiële instelling hanteert en hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die door ons worden verzameld, verwerkt, bewaard en opgeslagen, het gebruik en de openbaarmaking van de persoonsgegevens die wij verwerken. Sisow biedt als Collecting Payment Service Provider (CPSP) diensten aan en verwerkt gegevens van Merchants/webshops en consumenten. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Door gebruik te maken van de diensten van Sisow, geeft u aan deze Privacyverklaring te accepteren

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij verwerken ontvangen persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en treden daarbij op als de verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (EU) 2016/679. Sisow B.V. staat ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer M1467297. Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefonisch contact, email, de verkoopkanalen van onze Merchants, de Sisow portal en andere manieren worden vrijwillig verkregen.

Persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of een betaling wilt uitvoeren via Sisow (Stichting Derdengelden Sisow) voor de aankoop van producten of diensten bij een Merchant/webshop, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de transacties uit te kunnen voeren. De verkregen gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Sisow of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. De volgende persoonsgegevens worden door Sisow verwerkt, als u als Merchant gebruik maakt van onze dienstverlening: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, geboortedatum en nummer-ID-document. Wanneer u als consument een betaling verricht via Sisow (Stichting Derdengelden Sisow) voor de aankoop van een product of dienst bij een Merchant, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: betaalgegevens (IBAN en BIC), naam rekeninghouder, IP-adres en in sommige gevallen ook naam, adres, postcode, woonplaats, email adres, telefoonnummer, geboortedatum e.d. Wanneer u als bezoeker gebruik maakt van onze website dan wordt alleen uw IP-adres verwerkt .

Communicatie

Wanneer e-mails of andere berichten naar ons worden verstuurd, is het mogelijk dat wij die bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw verzoeken te verwerken en vragen te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Sisow of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt: – Sisow verwerkt alleen persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Dat wil zeggen: voor de uitvoering van de contractuele relatie met de Merchant en voor de verwerking van de transactie tussen de consument en de Merchant via de door de consument gekozen betaalmethode; – Om te voldoen aan Nederlandse wet- en regelgeving en andere EU-rechtsgebieden, waaronder de Wet financieel toezicht en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; – Om u informatie toe te sturen via bedrijfsupdates en een nieuwsbrief, waarvan wij denken dat deze interessant is voor u. Als u geen algemene informatie meer wenst te ontvangen via de nieuwsbrief, kunt u zich hiervoor “afmelden” onderaan de mailing. U zult dan nog wel belangrijke bedrijfsupdates, zoals bijvoorbeeld de melding van een storing, blijven ontvangen. Sisow verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de verlening van onze diensten.

Derden

Sisow kan uw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Sisow, sluit Sisow een verwerkersovereenkomst. Wij selecteren derde partijen met de nodige zorgvuldigheid en waarborgen dat zij voldoende maatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, conform de wet of contractuele verplichtingen. Derde partijen zijn bijvoorbeeld de betaalmethoden leveranciers (bijvoorbeeld een bank in het geval van iDEAL, een Creditcard aanbieder of een ‘achteraf betaaloptie’ zoals AfterPay en Klarna) waarmee persoonsgegevens van consumenten worden gedeeld om de transactie en betaling succesvol uit te voeren. Deze partijen zijn vaak financiële instellingen die onder toezicht staan van de Nederlandsche Bank of een andere Europese Centrale Bank. Zij gebruiken de daartoe benodigde transactiegegevens slechts voor het uitvoeren van de betaling. Daarnaast maken wij in bepaalde gevallen voor operationele of technische doeleinden, zoals bijvoorbeeld de hosting van servers, gebruik van de (IT) dienstverlening van derden, welke derden tevens zijn gevestigd binnen de EU.

Beveiliging

Om uw privacy te beschermen neemt Sisow dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring wanneer nodig bij te werken of te wijzigen. Wanneer de Privacyverklaring wezenlijk gewijzigd wordt, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via het email adres dat u aan ons heeft verstrekt of via een nieuwsbrief.

Uw rechten

U heeft het recht tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan Sisow is verstrekt, tenzij Sisow deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt ons altijd vragen om een overzicht van uw gegevens en verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen indien de gegevens niet correct zijn of irrelevant voor de gestelde doeleinden. U kunt daartoe een e-mail sturen naar: compliance@sisow.nl.

Contact

Als u opmerkingen en/of vragen heeft over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: compliance@sisow.nl.

Versie 2.0 (april 2018)