Log in
Aanmelden
Offerte
Contact
Stap terug

Statement betreffende de situatie in Oekraïne

Buckaroo is geschokt door de recente gebeurtenissen in Oekraïne en hoopt in de eerste plaats dat de situatie voor alle inwoners van Oekraïne en hun familieleden over de hele wereld zo snel mogelijk zal normaliseren.

Als vergunninghoudende financiële instelling in Nederland houdt Buckaroo de situatie in Oekraïne nauwlettend in de gaten en is verplicht de relevante instructies van zowel de Nederlandse overheid als de EU en VN op het gebied van sancties op te volgen. Buckaroo heeft in haar monitoring ook de OFAC lijst (sanctielijst van de Verenigde Staten) opgenomen om aan de regels voor de verwerking van USD valuta te voldoen.

Daarnaast volgt Buckaroo nauwgezet de publicaties en instructies van andere relevante betalingssystemen, zoals Visa en MasterCard.Nu de EU sancties heeft ingesteld tegen verschillende Russische burgers en bedrijven en Visa en MasterCard verschillende Russische financiële instellingen van hun betalingsnetwerk hebben geblokkeerd, valt te verwachten dat een transactie die wordt gekoppeld aan een consument of bedrijf op de sanctielijst, of een financiële instelling die door Visa en Mastercard is geblokkeerd, door het betalingsnetwerk zal worden geblokkeerd. In het onwaarschijnlijke geval dat een betaling wordt ontvangen (en niet reeks door een partij in de betalingsketen wordt geblokkeerd) zal Buckaroo het geld van die transactie bevriezen.


Buckaroo is niet in Rusland of Oekraïne aanwezig en heeft geen handelaren die vanuit deze landen verwerken. De (bedrijfs)risico’s voor Buckaroo, Buckaroo medewerkers, Buckaroo handelaren en Buckaroo leveranciers zijn daar zeer beperkt.

Update 21/3 | EU-sancties ook voor Belarus

Vanaf zondag 20 maart zijn de EU-sancties welke eerder voor Rusland van kracht waren ook van toepassing op transacties van en naar Belarus. Dit betekent dat transacties door consumenten waarbij de achterliggende betaalrekening zich bevind in Rusland of Belarus dan wel de locatie van de consument zich bevind in één van deze twee landen deze door Buckaroo of de onderliggende betaalmethode eigenaar geweigerd moet worden.

Het gaat dus niet alleen om creditcardtransacties, maar om alle betaalmethoden waarbij de locatie van de consument in Rusland of Belarus ligt of waarbij de gebruikte betaalmethode is uitgegeven in Rusland of Belarus.

EN:

Buckaroo is shocked by the recent events in Ukraine. First and for all we hope the situation will normalize as soon as possible for all citizens in Ukraine and their family members around the world.

As a licensed financial institution in the Netherlands, Buckaroo is closely monitoring the situation in Ukraine and is obliged to follow the relevant instructions from the Dutch Government as well as the EU and UN when it comes to sanctions. Buckaroo in its monitoring also embedded the OFAC List (sanction list of the United States) to adhere to the rules for processing USD currency. Next to that, Buckaroo closely monitors the publications and instructions by other relevant payment schemes, such as Visa and MasterCard.

With the EU imposing sanctions on several Russian citizens and companies and Visa and MasterCard blocking several Russian financial institutions from their payment network, it is to be expected that a transaction which is matched to a citizen or company on the sanction list, or a financial institution blocked by Visa and Mastercard, will be blocked by the payments network. In the unlikely event a payment is received (and not blocked by any party in the payment chain) Buckaroo will freeze the funds of such transaction.

Buckaroo has no presence in Russia or Ukraine and has no merchants processing from these countries. The (business) exposure for Buckaroo, Buckaroo staff, Buckaroo merchants and Buckaroo suppliers is therefore very limited.